Možnosti platby

  1. Kupujúci má možnosť zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou
  • platobnou kartou na stránke predávajúceho on-line platbou (PayPal)
  • prevodom na bankový účet najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Po uplynutí tejto lehoty má predávajúci právo objednávku stornovať a tovar vrátiť späť do predaja.
  • dobierkou v mieste dodania tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, služby Zásielkovňa alebo prostredníctvom služby Slovak Parcel Service - SPS
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
  2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
  3. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné. 

          On-line platby